หัวข้อ: วิธีไม่ง่าย!

คนในชีวิตของคุณแต่ละคนอย่างน้อยหนึ่งครั้งคิดเกี่ยวกับวิธีที่จะเปลี่ยนโลกเพื่อปรับปรุงชีวิต ทุกความคิดเกี่ยวกับ wrongness ของบางสิ่งบางอย่างในประเทศของตัวเองและความอยุติธรรม ...