หมวดหมู่: เครื่องใช้ในครัวเรือน

บ้านโมเดิร์นจะค่อนข้างแตกต่างจากอาคารเหล่านั้นซึ่งจะใช้ทั้งหมด เป็นจำนวนมากของเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในอาคารเหล่านี้ซึ่งได้รับการพิจารณาก่อนหน้านี้นิยายวิทยาศาสตร์ - และในวันนี้โดยไม่ต้อง ...