หมวดหมู่: กฎหมายอาญา

เช่นเดียวกับอาชญากรรมใด ๆ การโจมตี DDoS (ปฏิเสธการให้บริการ) - ระบาดของอินเทอร์เน็ตที่ทันสมัย คุณไม่สามารถเรียกทรัพยากรที่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ DDoS และมันเป็นไปไม่ได้ ...

ในหลายกรณีบุคคลที่คณะกรรมการของอาชญากรรมสามารถตัดสินตามเงื่อนไข เกี่ยวกับการแต่งตั้งของการทดลองส่งผลกระทบต่อความรุนแรงของอาชญากรรมและสถานการณ์ของคณะกรรมการและตัวตนของมัน ...

จำเลย - คนที่นำมากระทำหนึ่งหรือมากกว่าการก่ออาชญากรรม ด้วยความเคารพต่อผู้ถูกกล่าวหาภายใต้การดำเนินคดีทางอาญาเขามีสิทธิที่จะป้องกันกฎหมายและอิสระในการเลือกของตัวเอง ...

หากคุณต้องได้รับการตั้งคำถามตรวจสอบไม่ต้องกังวล โดยปกติแล้วขั้นตอนนี้ไม่ได้เป็นที่น่ากลัวมันแสดงให้เห็นเธอในภาพยนตร์ อย่างไรก็ตามเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นและหา ...

ต้องระวางโทษจำคุกเป็นระยะเวลาใดเวลาหนึ่งต่อไปนี้เรียกขานสรุปจะใช้เป็นการลงโทษทางอาญาในเกือบทุกประเทศทั่วโลก ข้อสรุปที่สามารถเป็นจริงหรือน้อย

การกระทำผิดของเด็กและเยาวชนและการเจริญเติบโตของมันเป็นส่วนหนึ่งเป็นเพราะวัฒนธรรมทางกฎหมายต่ำของรุ่นน้อง หลายของผู้เยาว์ที่ได้กระทำความผิดมีความจริงใจเชื่อว่าโจทก์ไม่ได้คุกคามพวกเขา ... .

การทุจริต (มาตรา 159 ของประมวลกฎหมายอาญา) - เป็นการเข้าซื้อกิจการของความเป็นเจ้าของทรัพย์สินของคนอื่นหรือฉ้อฉลผ่านการละเมิดของความไว้วางใจหรือการทุจริต การทุจริตสามารถดำเนินการได้โดยบุคคลหรือ ...

ปฏิเสธที่จะเป็นพยานสามารถในการปรากฏตัวของสถานะของผู้ถูกกล่าวหาผู้ต้องสงสัยจำเลยในคดีอาญา นอกจากนี้ก็มีสิทธิของพยานที่คล้ายกัน แต่ถ้า ...

คำสั่งของการดำเนินการ - เอกสารที่ที่ออกโดยบุคคลที่ศาลซึ่งชนะคดีและสิทธิในการเก็บรวบรวมคุณสมบัติบางอย่างหรือกองทุนในด้านอื่น ๆ ในความเป็นจริงเช่นการบริหารการลงโทษ ...

แต่น่าเสียดายที่การก่ออาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรมคุณสมบัติของผู้อื่นครอบครองด้านบนของแผนภูมิทุกการกระทำผิดทางอาญา แต่คนที่ได้รับผลกระทบตามประเภทของอาชญากรรมนี้มีแนวโน้มที่จะกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับปัญหา ...

ภายใต้กฎหมายของรัสเซียเป็นผู้ตกเลือดดำเนินการความรับผิดทางอาญาสำหรับการกระทำของพวกเขา บทลงโทษจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ แต่ก็ไม่เสมอเหยื่อสามารถพิสูจน์ความเป็นจริงของการกรรโชก ...

ปัจจุบันได้รับความนิยมมากที่สุดเช่นเดียวกับผลกำไรสำหรับการที่ไม่สุจริตกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกระทำผิดกฎหมายข้ามของแข็งคู่ เมื่อคุณ? ติด? ความผิดที่ได้กระทำมั่นใจเด็ดขาด ...

ตามข้อสันนิษฐานของความไร้เดียงสาที่ประชาชนมีสิทธิที่จะปกป้องตัวเองโดยวิธีการใด ๆ ที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย สำหรับการป้องกันที่มีอำนาจในการดำเนินคดีอาญาให้เป็นไปได้ของการทำสำเนาของคดีอาญาเปิดใน ...

ตรวจสอบการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการกระทำหรือการกระทำที่มีความจำเป็นในการตรวจสอบหลักฐานพิสูจน์การกระทำที่ไม่เหมาะสมเสพติดการทุจริตการกระทำ กระบวนการนี้จะไม่ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ...

หนึ่งในประเด็นเฉพาะที่เสมอในทางกฎหมายปฏิบัติอุทธรณ์ของจับกุม ขั้นตอนนี้เป็นไปได้เฉพาะในขั้นตอนเบื้องต้นของการสอบสวนของคดีอาญาบ้าจี้ วิธีการในการดึงดูดความสนใจกับการจับกุมจะถูกกำหนดโดยหลาย ...

ภายใต้เรื่องของกฎหมายความผิดทางอาญาที่มีความหมายเฉพาะกลุ่มการคุ้มครองตามความสัมพันธ์กฎหมายอาญาซึ่ง encroaches อาชญากรรม เรื่องของกฎหมายความผิดทางอาญาคือบุคคลที่กระทำความผิดในขณะที่ความสามารถในการเ ...

สิ่งที่สำคัญในชีวิต - มันสุขภาพ แต่โลกที่เป็นอันตรายมากอัตราการเกิดอาชญากรรมเพิ่มขึ้น มากมักจะขาดเงินทำให้คนโจมตีซึ่งประชาชนคนธรรมดาที่กำลังทุกข์ทรมาน. ...

การกระทำผิดของเด็กและเยาวชนและการเจริญเติบโตของมันเป็นส่วนหนึ่งเป็นเพราะวัฒนธรรมทางกฎหมายต่ำของรุ่นน้อง หลายของผู้เยาว์ที่ได้กระทำความผิดมีความจริงใจเชื่อว่าโจทก์ไม่ได้คุกคามพวกเขา ... .

ขณะนี้ถ้าขั้นตอนการสอบสวนคดีอาญาได้ถูกปิดก็มักจะได้รับการยกย่องเป็นหลักฐานของการฟ้องของความตื่นเต้นของเขา เป็นผลให้ในขั้นตอนการสอบสวนของการดำเนินคดีอาญาจะสิ้นสุด ...

อุปกรณ์แนวคิดนิติศาสตร์ที่ทันสมัยการพัฒนาอย่างมาก สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดหมวดหมู่ของการกระทำผิดในทางแพ่งทางอาญาและการบริหารกฎหมายนำแนวคิดของประเภททั้งกับการกระทำของตัวละครที่แตกต่างกันในการแยกแยะความแตกต่าง ...

เบิกความเท็จในศาลพยานเผชิญกับการดำเนินคดีทางอาญาตามมาตรา 307 ของประมวลกฎหมายอาญา ในสิ่งที่จำเป็นนี้เป็นความรู้เกี่ยวกับความผิดพลาดของคนที่ ...