บ้าน / บ้านและครอบครัว / การทำสวน / วิธีการปลูก snapdragons ในประเทศ

วิธีการปลูก snapdragons ในประเทศ

/
88 เข้าชม

พืชไม้ชนิดหนึ่ง</a>

ในเขตภาคเหนือและหนาวของรัสเซีย snapdragons ปลูกเป็นพืชล้มลุก

มีหลายพันธุ์ของพืชชนิดนี้มี

snapdragons ความสูงสามารถ 25-70 ซม. และควรได้รับการพิจารณาเมื่อปลูก

ชาวสวนมักจะเติบโตใน snapdragons ของพวกเขาพื้นที่ชานเมือง โรงงานแห่งนี้ดูดีบน rabatkah, เตียงดอกไม้, แปะ, mixborders และเพียงแค่บนสนามหญ้า ก็จะแนะนำให้ปลูก snapdragons ในกลุ่มของพืชไม่กี่แต่ละคนและกลุ่มดังกล่าวควรจะซ้ำในสวนดอกไม้

เงื่อนไขการ snapdragons การเจริญเติบโต

Snapdragon ชอบเปิดแดดแปลงในสถานที่ร่มรื่นออกดอกเป็นก้านปรับตัวลดลงจะมีการวาดและสีของดอกจะกลายเป็นน้อยสดใส ถ้าต้นกล้าที่แข็งพอที่พืชสามารถทนต่อน้ำค้างแสงลงไปลบ 3 องศา แต่ในระหว่างการเจริญเติบโตของพืชต้องการความร้อนมิฉะนั้นการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพวกเขาอาจแผงลอย โดย snapdragons ต้องการมากดิน แต่สำหรับดีออกดอกก็จะแนะนำให้ทำเกษตรอินทรีย์ ที่ดินวัตถุดิบสำหรับโรงงานนี้จะไม่ทำงานที่นี่พวกเขาจะถูกฆ่าตายโดยความชื้นส่วนเกิน

เมล็ดของ snapdragons เติบโต 12-14วัน ต้นกล้าที่เกิดขึ้นใหม่มีความไวต่อความชื้นส่วนเกิน ก็จะแนะนำให้เติบโต snapdragons ผ่านต้นกล้าเช่นในช่วงฤดูปลูกก่อนการออกดอกของพืชชนิดนี้ค่อนข้างยาว 80-120 วันขึ้นอยู่กับความหลากหลาย เมล็ดพันธุ์พืชที่หว่านในช่วงกลางเดือนมีนาคม

Snapdragon ไม่ได้เป็นเพียงที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตในเตียงดอกไม้ก็มักจะถูกนำมาใช้สำหรับการตัด ในน้ำ, ดอกไม้ที่มีค่อนข้างยาว 7-14 วัน

จากศัตรูพืช snapdragons สามารถพิจารณาที่อันตรายที่สุดเพลี้ยไรตักทากและเพลี้ยไฟยาสูบ

วิธีการปลูก snapdragons ในประเทศ มันได้รับการปรับปรุงครั้งสุดท้าย: 23 พฤษภาคม 2017 โดย luwgyusb
มันเป็นหลักข้อความส่วนท้ายภาชนะภายใน