บ้าน / รถยนต์ / การสื่อสารกับไก่ / วิธีการเรียกคืนสิทธิในกรณีของการสูญเสีย

วิธีการเรียกคืนสิทธิในกรณีของการสูญเสีย

/
95 เข้าชม

kak vosstanovit Prava PRI utere</a>

ใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) ในยุคปัจจุบันเป็นเครื่องมือที่สำคัญทั้งสำหรับผู้ชายและสำหรับผู้หญิง

นี่คือสาเหตุหลักในการก้าวของชีวิตทำให้ความต้องการสูงมากในคนในภาคการขนส่ง แต่น่าเสียดายที่ผู้ขับขี่รถยนต์? ไม่ได้หุ่นยนต์และมนุษย์ทุกคนอาจจะเกิดขึ้นกับสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์นี้เช่นดาษดื่นการสูญเสียของใบอนุญาตขับรถ

สิ่งที่ต้องทำในสถานการณ์ดังกล่าวและสิ่งที่ขั้นตอนในการใช้เวลาในการเรียกคืนสิทธิหรือไม่

การเรียนการสอน

  1

ประการแรกคุณจำเป็นต้องได้รับการกำหนดเวลา สิทธิมนุษยชน. นี้เป็นสิ่งจำเป็นเพราะถาวรสามารถรับได้เพียง 30 วันหลังจากการสูญเสีย ระยะนี้มีจุดมุ่งหมายที่ สิทธิมนุษยชน สามารถพบได้ เพื่อให้ได้ชั่วคราว สิทธิมนุษยชน คุณจะต้องมาให้ตำรวจจราจรและเขียนคำสั่งที่จะออกใบอนุญาตขับรถชั่วคราวเนื่องจากการสูญเสียของเดิม

  2

จากนั้นนำตั๋วเข้าชมที่จ่ายและการส่งกลับ ในหลักฐานการชำระเงินเดียวกันที่จะออกจากตัวเอง

  3

รอจะไม่ให้คนขับรถใหม่สำหรับ 30 วัน สิทธิมนุษยชน. ในช่วงเวลานี้บางครั้งคุณสามารถทำให้เกิดเสียงติ้งการตรวจสอบเพื่อชี้แจงวันที่แผนกต้อนรับส่วนหน้าและชั่วโมงการทำงาน

  4

หลังจาก 30 วันตำรวจจราจรที่จะมาถึงและนำใบเสร็จรับเงินสำหรับการชำระเงินของการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐและใบอนุญาตขับรถใหม่ จ่ายสำหรับพวกเขาที่จะเก็บใบเสร็จรับเงิน

  5

หลังจากการชำระเงินอีกครั้งมาถึงตำรวจจราจรที่มีหนังสือเดินทางใบเสร็จรับเงิน, ใบอนุญาตขับรถชั่วคราวและสองรูปถ่ายสี 3 * 4

  6

มาสำหรับการได้รับใบอนุญาตขับรถใหม่ในการแต่งตั้งของวันที่

วิธีการเรียกคืนสิทธิในกรณีของการสูญเสีย มันได้รับการปรับปรุงครั้งสุดท้าย: 21 มิถุนายน 2017 โดย hispeist
มันเป็นหลักข้อความส่วนท้ายภาชนะภายใน