บ้าน / ธุรกิจ / ธุรกิจ / เป็นสาระสำคัญขององค์กรคืออะไร

สาระสำคัญขององค์กรคืออะไร

/
118 เข้าชม

สาระสำคัญขององค์กรคืออะไร</a>

องค์การ - เป็นแนวคิดที่สำคัญต้องเป็นผู้ประกอบการในระดับใด

โดยไม่เข้าใจธรรมชาติของหมวดหมู่นี้กลุ่มของคนที่จะบรรลุเป้าหมายเกือบเป็นไปไม่ได้

มันเป็นแนวคิดนี้วางรากฐานสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างต่อไป

จัดระเบียบ - หมายถึงการรวมตัวกันของคนหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อเพื่อให้ได้ผลและการประสานงานและควบคุมกิจกรรมของพวกเขาได้รับคำแนะนำจาก บริษัท เช่าเหมาลำ

มันมาจากคำนิยามนี้จะขึ้นอยู่กับแนวคิดของ "องค์กรที่" แต่สาระสำคัญของหมวดหมู่นี้มีความหลากหลายมาก จะถูกแบ่งออกเป็นสามส่วนหลัก: การเปลี่ยนแปลงองค์กร. องค์กรในแบบคงที่ และ องค์กรอัจฉริยะ.

การเปลี่ยนแปลงองค์กร เป็นกระบวนการที่มุ่งสั่งซื้อองค์ประกอบของทั้งจะได้รับความสามัคคีสมควร ในความเป็นจริงมันเป็นกระบวนการที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและการบำรุงรักษาความสมบูรณ์ของ บริษัท ฯ

องค์การแบบคงที่ - พร้อมรูปแบบที่สามารถทำงานได้ของรายการสั่งซื้อ ในแง่ง่ายมันเป็นระบบที่สมบูรณ์ซึ่งนำกิจกรรมของผู้ประกอบการในการสั่งซื้อเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ในทางปฏิบัติทั้งสองรัฐมีการเชื่อมโยง กระบวนการนี้เป็นไปไม่ได้โดยไม่ต้องมีส่วนร่วมของระบบเช่นเดียวกับที่ระบบไม่สามารถอยู่โดยไม่มีอิทธิพลของกระบวนการใด ๆ อย่างไรก็ตามองค์กรในแบบไดนามิกที่ก่อให้เกิดความโดดเด่นเป็นระบบคือในความเป็นจริงมันเป็นผลของมัน

องค์กรอัจฉริยะ - เป็นตัวแทนหรือรูปแบบของอุปกรณ์ใด ๆระบบโครงสร้าง ภายใต้คำนิยามนี้สามารถตีความโครงการใด ๆ โปรแกรมของการดำเนินการซึ่งสามารถให้ความคิดเกี่ยวกับโครงสร้างหรือกลไกขององค์กรด้วย และระดับ บริษัท ไม่สำคัญ เมื่อมาถึง freelancing แล้วคนที่ถือได้ว่าเป็นรูปแบบ

ในโลกธุรกิจคลาสสิกภายใต้ สาระสำคัญขององค์กร มักจะหมายถึงชุดขององค์ประกอบและกระบวนการสำหรับการดำเนินงานและกำไร

สาระสำคัญขององค์กรคืออะไร มันได้รับการปรับปรุงครั้งสุดท้าย: 21 มิถุนายน 2017 โดย jeopuoqr
มันเป็นหลักข้อความส่วนท้ายภาชนะภายใน